Petak, 31. Listopad 2014
Impressum | Mapa weba | Edit login
                        
Službeni portal Grada Pazina
PRETRAGA WEBA

Predškolski odgoj

vrtic.jpg

Dječji vrtić «Olga Ban» Pazin polazi u pedagoškoj godini 2011/2012. ukupno 475 djece (stanje: 12. rujna 2011.). Djeca su raspoređena u 23 odgojne skupine, od kojih je: 13 skupina u matičnom vrtiću u Pazinu, dvije u područnom vrtiću u Lupoglavu, Tinjanu i Svetom Petru u Šumi te po jedna u područnim vrtićima u Motovunu, Karojbi, Gračišću i Cerovlju (Pazinskim Novakima) . U svim se vrtićima provodi cjelodnevni (devet i devet i pol satni) program osim u PV Karojba (6-satni).

Prema mjestu polaska pazinski Matični vrtić polazi ukupno 282 dijete, od čega 214 ide u «gornji», a 68 djece u «donji» vrtić. U taj broj ulazi i 31 mališan koji polaze jaslice. Motovunski vrtić polazi 22 djece, lupoglavski 35, novački 18, gračaški 25, tinjanski 38, supetarski 31 te karojski 24 djece.

Ukupni broj odgojnih skupina u vrtiću jednak je kao prošle pedagoške godine 2010/2011.. Broj djece u Matičnom vrtiću u Pazinu je ukupno 282, što je za 5 djece više nego u prethodnoj pedagoškoj godini. U odnosu na prošlu pedagošku godinu povećan je broj djece u PV u Lupoglavu te u PV u Tinjanu, a smanjen broj u PV u Pazinskim Novakima i PV u Motovunu. U MV u Pazinu od ukupno 282 djece, njih 278 je s područja Grada Pazina, 3 s područja Općine Gračišće i 1 iz područja Općine Pićan.

U MV u Pazinu i PV u Gračišću, Pazinskim Novakima, Sv. Petru u Šumi i Lupoglavu upisano je ukupno 10 djece s teškoćama u razvoju.

U vrtiću je zaposleno 76 djelatnika, od čega 43 odgajateljice.

Vrtić se financira gotovo u cijelosti iz dva izvora – iz proračuna Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Tinjan, Karojbu, Sveti Petar u Šumi, Lupoglav i Motovun i iz roditeljskih uplata. Iz proračuna Grada i Općina su financirane plaće i druga primanja djelatnika Vrtića – prijevoz na posao, topli obrok i drugo, program predškole, dijelom i investicijsko održavanje i nabavka opreme, a iz roditeljskih uplata materijalni troškovi i tekuće održavanje.

O međusobnim odnosima u (su)financiranju vrtića Grad i Općine imaju zaključen Sporazum (objavljen u «Službenim novinama Grada Pazina» broj 1/08., 10/09., 1/10. i 29/10.).

Ravnateljica je Vesna Rusijan Ljuština (mandat traje od 7.2.2012.), a članovi Upravnog vijeća su Irina Kivela Ukotić (predsjednica), Toni Erdfeld, Veljko Grković, Sandra Vlahov i Andrea Lanča Ivetić (prva sjednica održana je 21.10.2010.).

Prema podacima Odsjeka za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu Ureda državne uprave u Istarskoj županiji te na temelju pregleda broja djece i odgojnih skupina u usporedbi s brojem stanovnika na područjima nekadašnjih Općina možemo konstatirati da unatoč nepovoljnim gospodarskim trendovima Grad Pazin u oblasti predškolskog odgoja ulaže izuzetne napore. Također, prema udjelu djece upisane u vrtiće u odnosu na broj stanovnika izjednačen je s drugim sredinama u Istarskoj županiji koje u proteklom periodu bilježe znatno više proračunske prihode. Ova konstatacija je bazirana prema podacima iz Izvješća o socijalnom stanju u Gradu Pazinu 2004. godine Upravnog odjela za upravu, samoupravu i društvene djelatnosti Grada Pazina i iz usporedbe ovogodišnjeg broja upisane djece u Vrtiću.

Preuzeto iz Socijalne karte Grada Pazina