Četvrtak, 23. Listopad 2014
Impressum | Mapa weba | Edit login
                        
Službeni portal Grada Pazina
PRETRAGA WEBA

Odgoj i obrazovanje

 • ODGOJ I OBRAZOVANJE
  • Jaslice i dječji vrtić
  • Osnovna škola – područne škole
   • Naziv ustanove: OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR Pazin
    Adresa: 52000 Pazin, Šetalište pazinske gimnazije 9
    Web: http://www.osvnpazin.hr
    tel. (centrala): (052) 624 121, (052) 624 134
    tel. (ravnatelj): (052) 624 343, (052) 624 429
    tel.: (052) 616 367
    fax.: (052) 624 327
    mob.: (098) 335 143
   • Naziv ustanove: OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR Pazin
    područni razredni odjel Trviž
    Adresa: 52000 Trviž, Trviž
    tel.: (052) 691 013
   • Naziv ustanove: OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR Pazin
    područna škola Motovun
    Adresa: 52424 Motovun, Kanal 9
    tel.: (052) 681 613
   • Naziv ustanove: OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR Pazin
    područna škola Lupoglav
    Adresa: 52426 Lupoglav, Lupoglav 5
    tel.: (052) 685 244
   • Naziv ustanove: OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR Pazin
    područni razredni odjel Kašćerga
    Adresa: 52000 Kašćerga, Kašćerga 34
    tel.: (052) 682 034
   • Naziv ustanove: OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR Pazin
    područna škola Gračišće
    Adresa: 52403 Gračišće, Gračišće 78
    tel.: (052) 687 061
   • Naziv ustanove: OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR Pazin
    područna škola Cerovlje
    Adresa: 52402 Cerovlje, Cerovlje
    tel.: (052) 684 271
   • Naziv ustanove: OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR Pazin
    područni razredi Sv. Petar u Šumi
    Adresa: 52404 Sveti Petar u Šumi, Sveti Petar u Šumi 10
    tel.: (052) 686 104
   • Naziv ustanove:

    OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR Pazin
    područna škola Tinjan

    Adresa: 52444 Tinjan, Tinjan 2A
    tel.: (052) 626 060
   • Naziv ustanove: OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR Pazin
    područna škola Karojba
    Adresa: 52423 Karojba, Karojba 35
    tel.: (052) 683 175
   • Naziv ustanove: OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR Pazin
    područna škola Gologorica
    Adresa: 52402 Gologorica, Gologorica
    tel.: (052) 683 175
  • Srednje škole
   • Naziv ustanove: GIMNAZIJA I STRUKOVNA ŠKOLA JURJA DOBRILE Pazin
    Adresa: 52000 Pazin, Šetalište pazinske gimnazije 11
    Web: http://www.gssjd.hr
    tel. (centrala): (052) 624 017
    tel. (ravnatelj): (052) 624 184
    fax.: (052) 624 226
    mob.: (098) 644 628
   • Naziv ustanove: PAZINSKI KOLEGIJ - KLASIČNA GIMNAZIJA
    Adresa: 52000 Pazin, Jurja Dobrile 6
    Web: http://www.pazinski-kolegij.hr
    tel. (centrala): (052) 624 505
    tel. (ravnatelj): (052) 624 649
    tel. (zbornica): (052) 624 538
    fax.: (052) 624 226
    tel.: (bisk. info. centar) (052) 624 541
  • Auto škole